Dementie – Alzheimer

“Een actief lichaam is een actief brein”

Wat is dementie?

Dementie is een syndroom, het is de naam voor een combinatie van symptomen. Door geheugenstoornissen kunnen de hersenen de informatie niet meer goed verwerken. Naast het geheugen is het ook een stoornis op andere denkvaardigheden, zoals bijvoorbeeld taalgebruik of plannen. De achteruitgang in het functioneren is progressief en onomkeerbaar. Vaak is het zo ernstig dat het dagelijks leven wordt verstoord.
De meest bekende hersenaandoening waarbij dementie ontstaat is de ziekte van Alzheimer. Daarnaast komen vasculaire dementie, frontotemporale dementie(FTD) en Lewy body dementie veel voor.

Waardoor ontstaat dementie?

Bij dementie gaan steeds meer zenuwcellen in de hersenen en/of verbindingen tussen deze zenuwcellen kapot. Hierdoor kunnen de hersenen niet goed meer functioneren. Er zijn verschillende risicofactoren die de kans vergroten:
– Weinig beweging
– Hoge bloeddruk
– Roken
– Diabetes (suikerziekte)
– (Ernstig) overgewicht
– Geslacht (meer kans bij vrouwen)
– Hogere leeftijd
– Depressie
– Lage mentale activiteit

Wat zijn de gevolgen van dementie?

De verschijnselen verschillen per persoon en per ziekte. Iemand krijgt vaak te maken met (terugkerende) geheugenklachten, gedragsproblemen en veranderingen in karakter. Iemand krijgt bijvoorbeeld moeite om te onthouden welke dag het is of wordt sneller boos. Veel voorkomende verschijnselen zijn:
– Vergeetachtigheid
– Problemen met dagelijkse handelingen
– Vergissingen met tijd en plaats
– Taalproblemen
– Kwijtraken van spullen
– Veranderingen in gedrag en karakter
– Onrust
– Problemen met het zien

Naast de hersenfuncties gaan vaak ook de lichamelijke functies steeds meer achteruit en wordt bewegen moeilijker. De hersenen sturen immers de spieren aan en dus onze bewegingen. Hierdoor wordt er vaak minder bewogen, wat weer een negatief effect heeft.

Wat kunt u er zelf aan doen?

Een actief brein vermindert de kans op dementie. Het is goed voor uw hersenen om steeds nieuwe dingen te leren en moeilijke taken uit te voeren. Ook het onderhouden van sociale contacten helpt om de hersenen te activeren. Daarnaast is beweging erg belangrijk. Mensen die voldoende bewegen krijgen minder vaak te maken een aandoening aan de hersenen.

Geriatriefysiotherapie

In sommige gevallen is begeleiding noodzakelijk, omdat iemand bijvoorbeeld veel minder uit zichzelf gaat bewegen. Dit gaat dan vaak gepaard met een afname van spiermassa en lichamelijke conditie. Hierdoor wordt iemand kwetsbaarder. Ook het risico op vallen wordt hierdoor groter. Mensen met dementie komen hiervoor doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen, de geriatriefysiotherapeut. De geriatriefysiotherapeut specialiseert zich in de zorg voor kwetsbare ouderen met complexe aandoeningen.

“Een actief lichaam is een actief brein”

Bel nu