Herseninfarct – Beroerte – CVA

“Na een herseninfarct / CVA is trainen enorm belangrijk”

Wat is een herseninfarct / CVA?

CVA betekent cerebrovasculair accident, dit wil zeggen een ‘ongeluk’ in de hersenen met de bloedvaten. Andere woorden voor een CVA zijn beroerte of herseninfarct. Door dit ongeluk is de bloedtoevoer naar de hersenen tijdelijk niet optimaal, waardoor de hersenen niet voldoende zuurstof krijgen. Dit kan als gevolg hebben dat bepaalde delen van de hersenen helemaal niet meer of voor een deel (tijdelijk) niet meer goed functioneren. Onder de noemer CVA vallen een TIA, een hersenbloeding en een herseninfarct. In 80% van de gevallen gaat het om een herseninfarct, waarbij een slagader in de hersenen afgesloten wordt en het bloed tegengehouden wordt.

Wat zijn de oorzaken van een CVA?

Een CVA ontstaat vaak doordat de kwaliteit aan de binnenkant van de bloedvaten slechter is geworden. Onderstaande risicofactoren kunnen hier invloed op hebben:
– Een hoge bloeddruk
– Een hoog cholesterol gehalte
– Aderverkalking door hoge leeftijd
– Ongezonde levensstijl
– Suikerziekte
– Aangeboren aandoeningen/afwijkingen van de bloedvaten

Wat zijn de gevolgen van een CVA?

Een CVA kan een grote impact hebben op uw leven en het dagelijks functioneren. De meest voorkomende beperkingen zijn:

  • Vermoeidheid en concentratieproblemen
  • Verlammingsverschijnselen
  • Problemen met het evenwicht
  • Gevoelloosheid of overgevoeligheid
  • Problemen met dagelijkse activiteiten zoals lopen
  • Problemen met het zicht, spraak en/of het begrijpen

Revalidatie

Afhankelijk van uw beperkingen die zijn ontstaan na een CVA, kunt u middels fysiotherapie werken aan uw herstel en het verminderen van de beperkingen waar u tegenaan loopt. Dit is zowel bij ons op de praktijk als bij u thuis mogelijk. Hierbij wordt u ondersteund bij het zo zelfstandig mogelijk worden en blijven in het dagelijks leven.

Geriatriefysiotherapie 

Bent u op leeftijd, erg afhankelijk en kwetsbaar geworden na het doormaken van een CVA, dan is geriatriefysiotherapie mogelijk iets voor u. De geriatriefysiotherapeut specialiseert zich in de zorg voor kwetsbare ouderen met complexe aandoeningen zoals een CVA en kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van uw kwaliteit van leven.

“Na een herseninfarct / CVA is trainen enorm belangrijk”

Bel nu