Hoofdpijn

Medsupport

Hoofdpijn

Wat is hoofdpijn?

Hoofdpijn is een klacht die op iedere leeftijd voor kan komen. Vaak geeft hoofdpijn een zeurend of kloppend gevoel in het hoofd en merk je dat de hoofdpijn jouw dagelijkse gang van zaken vertraagd of belemmerd. Afhankelijk van het soort hoofdpijn kan de hoofdpijn heftiger worden zodra je actief bent, zoals tijdens traplopen of rennen. Wat belangrijk is om te weten is dat de ene hoofdpijn niet hetzelfde is als de andere hoofdpijn. Er zijn diverse vormen van hoofdpijn welke onderverdeeld kunnen worden in primaire hoofdpijn en secundaire hoofdpijn. Vormen van primaire hoofdpijn zijn migraine, spanningshoofdpijn en clusterhoofdpijn. Onder secundaire hoofdpijn valt hoofdpijn als gevolg van een whiplash, medicatie-afhankelijke hoofdpijn, cervicogene hoofdpijn en temperomandibulaire hoofdpijn. Tot slot kan hoofdpijn gepaard gaan met problemen in de cervicale wervelkolom.

Om hoofdpijn effectief te behandelen is het allereerst van belang dat we er achter komen van welke hoofdpijn vorm je last hebt. Hier ligt tijdens de eerste afspraak dan ook de nadruk op, dit wordt gedaan middels gerichte vragen en onderzoek. Wil jij weten welke vormen van hoofdpijn voor kunnen komen? Hieronder worden eerst de primaire vormen en vervolgens de secundaire vormen omschreven.

Welke vormen/soorten hoofdpijn zijn er?

Migraine

Migraine wordt gekenmerkt door eenzijdige aanvallen van matige tot heftige bonzende hoofdpijn. Misselijkheid en braken zijn symptomen die voor kunnen komen, maar ook licht- en geluidsovergevoeligheid wordt vaak genoemd bij migraine. Migraine kan vooraf worden gegaan door een aura, hierbij kunnen tijdelijke vreemde vormen en blinde vlekken in het zichtveld waargenomen worden. Bij migraine houdt de hoofdpijn vaak 4 tot 72 uur aan.

Spanningshoofdpijn

Bij spanningshoofdpijn is een drukkende of knellende hoofdpijn rondom de schedel voelbaar, het kan een gevoel geven alsof er een band om het hoofd zit. Dit gevoel kan minuten tot dagen aanhouden en is vaak niet te beïnvloeden door meer of minder actief te zijn. Spanningshoofdpijn kan gepaard gaan met een verminderde beweeglijkheid van de nek, wat vooral met draaien van het hoofd merkbaar kan zijn. In sommige gevallen komt naast de hoofdpijn ook arm of schouderpijn voor. Externe factoren kunnen spanningshoofdpijn beïnvloeden en eventueel versterken.

Clusterhoofdpijn

Clusterhoofdpijn wordt gekenmerkt door aanvallen van hevig bonzende of stekende eenzijdige hoofdpijn rondom het oog of temporale gebied. In tegenstelling tot migraine treed misselijkheid bijna nooit op. De aanvallen van clusterhoofdpijn variëren van 15 tot 180 minuten. De aanvallen treden op in clusters van maanden tot jaren, waarbij de hoofdpijn soms ook jaren weg kan blijven en plots weer optreed. Gemiddeld heeft men een tot acht aanvallen op een dag en kunnen verschijnselen als een rood oog, tranend oog, loopneus, zweten (soms zichtbaar op het voorhoofd) en een hangend ooglid voor komen.

Hoofdpijn als gevolg van whiplash

Een whiplash kan optreden wanneer de nek abrupt eest een beweging naar achteren heeft gemaakt en vervolgens een beweging naar voren. Bij hoofdpijn als gevolg van een whiplash kunnen nekwervels, facetgewrichten en tussenwervelschijven een rol spelen bij de hoofdpijn. Naast de hoofdpijn kunnen ook vermoeidheid, nek- en/of schouderklachten, geheugen- en/of concentratieproblemen en duizeligheid voorkomen.

Medicatie-afhankelijke hoofdpijn

Deze hoofdpijnvorm is vrij onbekend, maar komt toch vrij vaak voor. Medicatie-afhankelijke hoofdpijn, de naam zegt het al, is hoofdpijn die ontstaat of verergert door het dagelijks slikken van pijnstilling of triptanen. Mensen die last hebben van migraine en hier medicatie voor slikken (vaak triptanen) zijn een risicogroep voor deze vorm van hoofdpijn. De triptanen bestrijden namelijk de migraine waardoor de migraine na een tijd afneemt, maar soms ervaart men plots een nieuw soort hoofdpijn.

Cervicogene hoofdpijn

Cervicogene hoofdpijn kenmerkt zich door continue hoofdpijn aan een zijde van het hoofd. De pijn kan voelbaar zijn in het gehele gebied dat geënerveerd wordt door de nervus trigeminus. Vaak is sprake van pijn in de nek en/of arm aan dezelfde zijde als waar de hoofdpijn zich bevindt. Tot slot kan men een bewegingsbeperking van de nek ervaren.

Temperomandibulaire hoofdpijn

Problemen in het kaakgewricht veroorzaken deze vorm van hoofdpijn. Wanneer de kaak, de kaakgewrichten en de kaakspieren pijn doen en niet goed functioneren kan dit leiden tot temperomandibulaire disfunctie. Door deze stoornis kun je last krijgen van hoofdpijn. Veelvoorkomende symptomen zijn een knakkend of klikkend geluid van de kaak bij het openen en sluiten van de mond, een stijve kaak en gezichtspijn. Knarsen of klemmen kunnen invloed hebben op de klachten.

Wat kan ik er zelf aan doen?

Zoals je hierboven al ziet, hoofdpijn kan diverse oorzaken hebben. Probeer te achterhalen of de hoofdpijn beïnvloed kan worden door activiteiten of rust en of de hoofdpijn bijvoorbeeld plotseling opkomt of dat er een patroon in te herkennen is. Zoals in het begin al is benoemd, de ene hoofdpijn is de andere niet, vandaar dat wij bij hoofdpijnklachten adviseren om vrijblijvend contact op te nemen met ons indien u er zelf niet uit komt. Middels gerichte vragen en onderzoek wordt gekeken om welke vorm van hoofdpijn het gaat en hoe dit het best te behandelen is.

Menu