Kwetsbaarheid

“Een actief lichaam is een actief brein”

Wat is kwetsbaarheid?

Een kwetsbare oudere is niet goed meer in staat om voor zichzelf te zorgen en verliest hiermee zijn of haar zelfstandigheid. Hierbij kunt u denken aan de persoonlijke verzorging, het doen van de boodschappen of het huishouden.

Het ontstaan en toenemen van deze kwetsbaarheid kan meerdere oorzaken hebben:
– Toenemen van de leeftijd.
– Afname van spierkracht, mobiliteit en lichamelijke activiteit.
– Verminderde voeding
– Sociale steun, stemming en eenzaamheid.
– Afname van het geheugen en/of oriëntatie door bijvoorbeeld dementie
– Eén of meerdere (complexe) gezondheidsproblemen.
– Medicatiegebruik.
– Woonsituatie en/of financiële situatie.

Hoe kan ik kwetsbaarheid voorkomen?

Een aantal oorzaken die voor kwetsbaarheid zorgen heeft u geen invloed op. Denk hierbij aan het toenemen van de leeftijd en/of het ontstaan van gezondheidsproblemen met (vaak) bijbehorend medicijngebruik. Toch kunt u veel doen om het ontstaan en toenemen van kwetsbaarheid te voorkomen of af te remmen. Een actieve levensstijl zorgt ervoor dat u uw spierkracht en mobiliteit behoud. Goede voeding zorgt er ook voor dat u niet afvalt in gewicht, daarnaast is een goede voeding ook erg belangrijk voor uw spieren.

Geriatriefysiotherapie

Mensen die ouder en minder beweeglijk worden, kunnen daardoor belemmeringen of klachten ervaren. Ze komen hiervoor doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen, de geriatriefysiotherapeut. De geriatriefysiotherapeut specialiseert zich in de zorg voor kwetsbare ouderen en kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van uw kwaliteit van leven.

“Een actief lichaam is een actief brein”

Bel nu