Revalidatie na cva

Medsupport

Wat is een CVA?

CVA betekent Cerebrovasculair accident, dit wil zeggen een ‘ongeluk’ in de hersenen met de bloedvaten. Door dit ongeluk is de bloedtoevoer naar de hersenen tijdelijk niet optimaal, waardoor de hersenen niet voldoende zuurstof krijgen. Dit kan als gevolg hebben dat bepaalde delen van de hersenen helemaal niet meer of voor een deel (tijdelijk) niet meer goed functioneren. Onder de noemer CVA vallen een TIA, een hersenbloeding en een herseninfarct. In 80% van de gevallen gaat het om een herseninfarct, waarbij een slagader in de hersenen afgesloten wordt en het bloed tegengehouden wordt.

Oorzaken en risicofactoren

Een CVA ontstaat vaak doordat de kwaliteit aan de binnenkant van de bloedvaten slechter is geworden. Onderstaande factoren kunnen hier invloed op hebben:

 • Een hoge bloeddruk
 • Een hoog cholesterol gehalte
 • Aderverkalking door hoge leeftijd
 • Ongezonde levensstijl
 • Suikerziekte
 • Aangeboren aandoeningen/afwijkingen van de bloedvaten

Gevolgen van CVA

Een CVA kan een grote impact hebben op uw leven en het dagelijks functioneren. De meest voorkomende beperkingen zijn:

 • Vermoeidheid en concentratieproblemen
 • Verlammingsverschijnselen
 • Gevoelloosheid of overgevoeligheid
 • Problemen met het evenwicht
 • Problemen met dagelijkse activiteiten zoals lopen
 • Problemen met het zicht, spraak en/of het begrijpen

Revalidatie

Door middel van fysiotherapie, wat zowel aan huis als op de praktijk mogelijk is, wordt er gewerkt aan het herstel na een CVA en het verminderen van de beperkingen waar u tegenaan loopt. Hierbij ondersteunen wij u bij het zo zelfstandig mogelijk worden en blijven in het dagelijks leven.

Menu