SOLK

“Vanuit verschillende kanten kijken we samen hoe jij weer een goede balans kan vinden”

Medsupport

Wat is SOLK?

SOLK is een verzamelnaam en staat voor Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten. Hier vallen klachten onder die langer dan enkele weken duren en die niet goed fysiek te verklaren zijn. Het lastige van SOLK is dat ze er zijn, maar dat ze vaak zich niet laten verklaren door medische testen. Zo heeft een huisarts, specialist of aanvullend onderzoek geen oorzaak kunnen vinden voor de klachten die jij ervaart.
En soms is er wel een lichamelijke oorzaak gevonden, maar is het onduidelijk waarom jouw klachten zo heftig zijn, zo veel last geven of zo lang duren. Voor beide situaties is het van belang te onderkennen dat de klachten echt zijn en dat u er veel hinder van kan ondervinden.

Met psychosomatische fysiotherapie kijken we samen naar onderliggende factoren die ten grondslag kunnen liggen aan de lichamelijke klachten die u ervaart en hoe u hier mee om kunt gaan.

Vaak voorkomende klachtenbeelden die vallen onder SOLK zijn:

“Vanuit verschillende kanten kijken we samen hoe jij weer een goede balans kan vinden”

Bel nu