Psychosomatische fysiotherapie

Bij psychosomatische fysiotherapie wordt er gekeken naar het verband tussen lichaam, geest en leefomgeving

Medsupport

Psychosomatisch fysiotherapie Doetinchem en Zelhem

Wat is psychosomatische fysiotherapie?

Psychosomatische fysiotherapie kan alleen gegeven worden door een psychosomatisch fysiotherapeut . Zij kijkt samen met jou naar het verband en de wisselwerking tussen lichaam, geest en jouw dagelijks leven. Tijdens de behandeling wordt aandacht besteed aan de oorzaken die mogelijk invloed hebben op jouw lichamelijke klachten. Een psychosomatisch fysiotherapeut is gespecialiseerd in lichamelijke klachten zonder duidelijke lichamelijke oorzaak.

Hoe ziet een behandeling bij een psychosomatisch fysiotherapeut er uit?

Tijdens de behandeling kunnen de volgende technieken worden ingezet:

 • Lichaamsbewustwording training (houding, adem en beweging)
 • Spanningsregulatie (ontspanningsoefeningen, ademoefeningen m.b.v. onder andere Jacobsen, Kabat-Zinn, Mindfulness)
 • Psycho-educatie (herkennen van relaties in gedachten, gevoelens en gedrag, inzicht geven en leren omgaan met oorzaken van stress)
 • Cognitieve interventies (oefeningen gericht op gedragsverandering, Acceptance and Commitment Therapy)
 • Oefentherapie (graded activity, graded exposure, conditietraining)
Vlotte therapeut met zeer vakkundige kennis

Ik trof in de nieuwe fysio praktijk in Zelhem een leuke, vlotte en spontane fysiotherapeut met zeer vakkundige kennis. Ze Luistert goed naar je verhaal en maakt naar aanleiding daarvan een behandelplan. Zij heeft ervoor gezorgd dat ik nu klachtenvrij ben, maar ze heeft me ook geleerd grenzen aan te geven. Dus op zowel lichamelijk als geestelijk vlak heb ik er heel veel baat bij gehad.

Anoniem via Zorgkaart Nederland

Wat doet een psychosomatisch fysiotherapeut tijdens de intake?

Allereerst vind er een eerste gesprek plaats, dit gesprek is gericht op het in kaart brengen en eventueel onderzoeken van een mogelijke relatie tussen de lichamelijke klachten en de psychische gesteldheid. Afhankelijk van jouw persoonlijke hulpvraag worden samen doelen bepaald en een behandelplan opgesteld.

Het doel van de therapie kan zijn:

 • Inzicht krijgen in de ontstaanswijze van de klachten
 • Op een andere manier leren omgaan met de klachten
 • Veranderen van factoren die de klachten in stand houden
 • Herkennen en erkennen van spanning, behoefte, grenzen en emoties
 • Verbeteren van ademhaling door lichaamsbewustwording
 • Verhogen van belastbaarheid
 • Aanvoelen van lichamelijke en psychische grenzen
 • Inzicht krijgen in ziektebeleving en het dagelijks functioneren
 • Vertrouwen krijgen in het lichaam
 • Stressmanagement en verbeteren van coping

Hoe ziet een behandeling er uit?

Afhankelijk van jouw klacht kan er bij psychosomatische fysiotherapie de volgende technieken ingezet worden:

 • Lichaamsbewustwordingstraining (houding, adem en beweging)
 • Spanningsregulatie (ontspanningsoefeningen, ademoefeningen)
 • Psycho-educatie (herkennen van relaties in gedachten, gevoelens en gedrag, inzicht geven en leren omgaan met stressoren)
 • Cognitieve interventies (oefeningen ten behoeve van gedragsverandering)
 • Oefentherapie (graded activity, graded exposure, conditietraining)

Voor wie is psychosomatische fysiotherapie?

Pijn, vermoeidheid, prikkelbaarheid, rusteloosheid en het gevoel altijd gespannen te zijn kunnen verband houden met bepaalde levensomstandigheden zoals een hoge werkdruk, conflicten, emotionele gebeurtenissen, relatieproblemen of ernstige ziekteprocessen. Wanneer deze omstandigheden langdurig aanhouden kan er een disbalans tussen belasting en belastbaarheid ontstaan. Hierdoor neemt zowel de lichamelijke als mentale weerstand af en kunnen fysieke klachten ontstaan. De psychosomatisch fysiotherapeut begeleid in het herstel van de fysieke klacht door onderliggende factoren mee te nemen in de behandeling.

Voorbeelden van klachten zijn:

–       (extreme) Vermoeidheid
–       Niet kunnen ontspannen
–       Veel piekeren
–       Slaapproblemen
–       Druk op de borst
–       Benauwdheid en moeite met ademhalen
–       nek-, schouderpijn die vaak gepaard gaat met hoofdpijn
–       burn-out/overspanning
–       paniekstoornissen
–       lichamelijke gevolgen van een angststoornis en depressie
–       Arbeidsgerelateerde stress klachten

Voor de behandeling van psychosomatische klachten is soms, wanneer jij daar toestemming voor geeft, samenwerking met andere deskundigen nodig. Bijvoorbeeld met de verwijzend arts, psycholoog, een bedrijfsarts, collega fysiotherapeuten en andere professionals.

Bij psychosomatische fysiotherapie wordt er gekeken naar het verband tussen lichaam, geest en leefomgeving

Bel nu