Psychosomatische therapie

“De psychosomatisch fysiotherapeut kijkt naar het verband tussen lichaam, geest en leefomgeving”

Medsupport

Psychosomatische therapie

Bij psychosomatische therapie kijkt de therapeut naar het verband tussen lichaam, geest en leefomgeving. De therapeut begeleid jou in het herstellen van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid en tussen (in)spanning en ontspanning.

Wanneer naar een psychosomatisch therapeut?

Pijn, vermoeidheid, prikkelbaarheid, rusteloosheid en het gevoel altijd gespannen te zijn kunnen verband houden met bepaalde levensomstandigheden zoals een hoge werkdruk, conflicten, emotionele gebeurtenissen, relatieproblemen of ernstige ziekteprocessen. Wanneer deze omstandigheden langdurig aanhouden kunnen ze de innerlijke balans verstoren. Hierdoor neemt zowel de lichamelijke als mentale weerstand af en kunnen fysieke klachten ontstaan. De therapeut begeleid in het herstel van de fysieke klacht door onderliggende factoren mee te nemen in de behandeling.

Voorbeelden van klachten:

 • (extreme) vermoeidheid
 • niet kunnen ontspannen
 • veel piekeren
 • slaapproblemen
 • druk op de borst
 • benauwdheid en moeite met ademhalen
 • nek-, schouderpijn die vaak gepaard gaat met hoofdpijn
 • burn-out/overspanning
 • paniekstoornissen
 • lichamelijke gevolgen van een angststoornis en depressie
 • Arbeidsgerelateerde stress klachten

Behandeling

Allereerst vind er een eerste gesprek plaats, dit gesprek is gericht op het in kaart brengen en eventueel onderzoeken van een mogelijke relatie tussen de lichamelijke klachten en de psychische gesteldheid. Afhankelijk van jouw persoonlijke hulpvraag worden samen doelen bepaald en een behandelplan opgesteld.

Het doel van de therapie kan zijn:

 • Inzicht krijgen in de ontstaanswijze van de klachten
 • Op een andere manier leren omgaan met de klachten
 • Veranderen van factoren die de klachten in stand houden
 • Herkennen en erkennen van spanning, behoefte, grenzen en emoties
 • Verbeteren van ademhaling door lichaamsbewustwording
 • Verhogen van belastbaarheid
 • Aanvoelen van lichamelijke en psychische grenzen
 • Inzicht krijgen in ziektebeleving en het dagelijks functioneren
 • Vertrouwen krijgen in het lichaam
 • Stressmanagement en verbeteren van coping

Hoe ziet een behandeling er uit?

Afhankelijk van de klacht kunnen de volgende technieken ingezet worden:

 • Lichaamsbewustwordingstraining (houding, adem en beweging)
 • Spanningsregulatie (ontspanningsoefeningen, ademoefeningen)
 • Psycho-educatie (herkennen van relaties in gedachten, gevoelens en gedrag, inzicht geven en leren omgaan met stressoren)
 • Cognitieve interventies (oefeningen ten behoeve van gedragsverandering)
 • Oefentherapie (graded activity, graded exposure, conditietraining)

Voor de behandeling van psychosomatische klachten is soms, wanneer jij daar toestemming voor geeft, samenwerking met andere deskundigen nodig. Bijvoorbeeld met de verwijzend arts, psycholoog, een bedrijfsarts, collegae fysiotherapeuten en andere professionals.

De psychosomatisch fysiotherapeut kijkt naar het verband tussen lichaam, geest en leefomgeving

Menu