Algemene voorwaarden

Medsupport

Fysiotherapie:

 • Bij de eerste behandeling dienen de verwijsgegevens van de verwijzer compleet en volledig ingevuld ingeleverd te worden.
 • Alle verzekeringsgegevens dienen worden meegenomen.
 • Om hygiënische redenen dient de cliënt schoon te zijn voor de therapie en een handdoek mee te nemen. Er is een mogelijkheid om in het centrum te douchen.
 • Cliënt is zelf verantwoordelijk om te controleren hoe deze verzekerd is en welke kosten voor therapie vergoed worden. Fysiotherapie MedSupport probeert echter wel zoveel mogelijk het verzekeringsrecht te controleren voor u.
 • Eventuele kosten die niet meer door de zorgverzekeraar vergoed worden, worden door de cliënt zelf voldaan. De cliënt dient bij afzegging van de afspraak tenminste 24 uur van te voren af te bellen, anders worden hiervoor kosten in rekening gebracht.
 • Informatie, afbeeldingen, opgaven etc. verstrekt tijdens therapie dienen alleen als zodanig gebruikt te worden en mogen niet voor andere doeleinden gebruikt te worden.
 • Doelstelling binnen de praktijk is om de patiënt een zo groot mogelijke zelfstandigheid bij te brengen in het zorgproces naar een zo volledig mogelijk herstel of een zo groot mogelijke onafhankelijkheid van de medische zorg. Hierbij staat een persoonlijk aangepast oefenschema centraal, waarbij de fitnessruimte gebruikt zal worden.  Een periode van intensieve curatieve zorg- bestaande uit fysiotherapie en/ of oefentherapie -van maximaal 3 maanden wordt gebruikt voor het opbouwen van de zelfstandigheid. Zoals gezegd staat een oefenprogramma hierin centraal. Na deze 3 maanden heeft u de keuze om zich op te geven voor Medische Fitness bij de sportschool tegen de lopende abonnementstarieven. De curatieve zorg zal dan – wanneer nog nodig – meer bestaan uit een begeleidende functie in het herstelproces naast de Medische Fitness.

Algemeen:

 • Tijdens het sporten is dragen van schone sportkleding en het gebruik van een handdoek verplicht.
 • Alleen sportschoenen die schoon zijn en niet afgeven mogen gedragen worden in de sportruimtes.
 • Roken is in het hele gebouw verboden.
 • In het hele gebouw mag geen drank en/of etenswaren worden meegenomen / genuttigd.
 • Fysiotherapie MedSupport is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of ongevallen in en om het centrum.
 • Fysiotherapie MedSupport geeft bij niet tijdige betaling van de declaraties door de cliënt, de afwikkeling van de facturatie uit handen.  Een ieder die naar Fysiotherapie MedSupport komt, onderwerpt zich automatisch en onvoorwaardelijk aan de bepalingen van dit reglement.

Veiligheid:

 • U dient zich te houden aan de instructies/aanwijzingen van de therapeut en/of bevoegd personeel bij het uitvoeren van oefeningen en/of bij het gebruik van apparatuur.
 • Gebruik bij/ tijdens therapie geen strak zittende kleding, waardoor het ademhalen bemoeilijkt kan worden.
 • U dient gebruik van medicijnen die invloed kunnen hebben op uw fysieke gesteldheid tijdens het sporten altijd vooraf te melden.
Menu

Bel nu