info@medsupport.nl  |  0314-76 50 99

Logo van fysiotherapie MedSupport

Better in, Better out

Het better in better out principe, ook wel BiBo genoemd, is een vorm van prehabilitatie bij een operatie. Hierbij worden patiënten voorafgaand aan een operatie fysiek en mentaal begeleid om zo beter voorbereid de operatie in te gaan.

Ook kan preoperatief (voor de operatie) trainen ervoor zorgen dat de kans op complicaties postoperatief (na de operatie) kleiner is. Daarbij is de hersteltijd korter en is de hervatting van functionaliteit sneller.

1. Wat doe je bij BiBo

Prehabilitatie richt zich in het algemeen op het verbeteren van de conditie. Dit is gebaseerd op de visie dat hoe fitter iemand de operatie ingaat, des te beter iemand uit de operatie komt. De prehabilitatie bestaat hierbij uit fysieke training, aangepaste voeding, mentale begeleiding en stoppen met roken en alcohol. De fysieke training richt zich op conditie, kracht, mobiliteit en stabiliteit. Fysiotherapie kan zowel pre- als postoperatief helpen om deze doelen te bereiken, in samenwerking met bijvoorbeeld diëtisten en psychologen.

2. Waarbij is BiBo effectief

Er zijn verschillende operaties waarbij better in better out bewezen effectief is. Deze worden hieronder kort besproken.

  1.       Hartoperaties

Door vooraf het uithoudingsvermogen en de fitheid te trainen, wordt de functionele capaciteit en het postoperatieve herstel vergroot.

  1.       Operatie bij kanker

Een goede conditie zorgt ervoor dat je beter in staat bent om de operatie en eventuele chemotherapie te doorstaan. De kans op complicaties en bijwerkingen van de behandeling zijn kleiner en het herstel gaat sneller. Door te focussen op kracht- en conditietraining, wordt de functionele capaciteit postoperatief verbeterd. Oncologische revalidatie pre- en postoperatief helpt ook om klachten zoals vermoeidheid, pijn, stress, depressie of angst te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren.

  1.       Longoperatie

Voorafgaand zijn een gezond gewicht, goede conditie en voldoende spiermassa belangrijk. Door de training te richten op het verbeteren van de conditie en de longen te versterken, kan dit bereikt worden. Hiervoor zijn verschillende ademhalings- en bewegingsoefeningen geschikt, gericht op de ademhalingsspieren en het uithoudingsvermogen. Dit draagt positief bij aan het herstelproces en verkleint de kans op complicaties.

  1.       Prothese voor heup, knie, knieschijf of schouder

Het trainen van de spieren rondom het aangedane gewricht heeft een gunstige invloed op het herstel na de operatie, waardoor werk en sport sneller hervat kunnen worden. Hierbij worden de oefeningen met name gericht op kracht en mobiliteit, maar ook op stabiliteit en conditie. Door dit voorafgaand te trainen is de kans op spierafname na de operatie kleiner en kan de training na de operatie makkelijker opgepakt worden. Ook wordt de kans op bewegingsangst verkleind doordat de oefeningen en de uitvoering van deze oefeningen al bekend zijn.

  1.       Voorstekruisbandplastiek en menisectomie

De preoperatieve therapie is gericht op het herstel en behoud van de beweeglijkheid van de knie en het opbouwen van de kracht van de kniestabilisatoren. Dit zorgt voor een sneller herstel van de kracht, stabiliteit en mobiliteit na de operatie. Ook zorgt dit ervoor dat de uitvoering van de oefeningen al aangeleerd is, waardoor dit na de operatie makkelijker op te pakken is.

  1.       Bekkenbodemoperatie

Bekkenbodemtherapie pre- en postoperatief kan de kans op verzakking en hierdoor ook de kans op een nieuwe operatie in de toekomst verkleinen.

Andere relevante blogs