info@medsupport.nl  |  0314-76 50 99

Logo van fysiotherapie MedSupport

Herseninfarct / beroerte

Wat is een herseninfarct / CVA?

CVA betekent cerebrovasculair accident, dit wil zeggen een ‘ongeluk’ in de hersenen met de bloedvaten. Andere woorden voor een CVA zijn beroerte of herseninfarct. Door dit ongeluk is de bloedtoevoer naar de hersenen tijdelijk niet optimaal, waardoor de hersenen niet voldoende zuurstof krijgen. Dit kan als gevolg hebben dat bepaalde delen van de hersenen helemaal niet meer of voor een deel (tijdelijk) niet meer goed functioneren. Onder de noemer CVA vallen een TIA, een hersenbloeding en een herseninfarct. In 80% van de gevallen gaat het om een herseninfarct, waarbij een slagader in de hersenen afgesloten wordt en het bloed tegengehouden wordt.

Wat zijn de oorzaken van een CVA?

Een CVA ontstaat vaak doordat de kwaliteit aan de binnenkant van de bloedvaten slechter is geworden. Onderstaande risicofactoren kunnen hier invloed op hebben:
– Een hoge bloeddruk
– Een hoog cholesterol gehalte
– Aderverkalking door hoge leeftijd
– Ongezonde levensstijl
– Suikerziekte
– Aangeboren aandoeningen/afwijkingen van de bloedvaten

Geriatriefysiotherapie

Bent u op leeftijd, erg afhankelijk en kwetsbaar geworden na het doormaken van een CVA, dan is geriatriefysiotherapie mogelijk iets voor u. De geriatriefysiotherapeut specialiseert zich in de zorg voor kwetsbare ouderen met complexe aandoeningen zoals een CVA en kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van uw kwaliteit van leven.

Revalidatie

Afhankelijk van uw beperkingen die zijn ontstaan na een CVA, kunt u middels fysiotherapie werken aan uw herstel en het verminderen van de beperkingen waar u tegenaan loopt. Dit is zowel bij ons op de praktijk als bij u thuis mogelijk. Hierbij wordt u ondersteund bij het zo zelfstandig mogelijk worden en blijven in het dagelijks leven.

Afhankelijk van uw beperkingen die zijn ontstaan na een CVA, kunt u middels fysiotherapie werken aan uw herstel en het verminderen van de beperkingen waar u tegenaan loopt. Dit is zowel bij ons op de praktijk als bij u thuis mogelijk. Hierbij wordt u ondersteund bij het zo zelfstandig mogelijk worden en blijven in het dagelijks leven.

Bekijk onze fysiotherapeuten

Wij zijn fysiotherapie Medsupport. Een jonge, dynamische en moderne fysiotherapiepraktijk in Doetinchem & Zelhem. Onze fysiotherapeuten hebben alle aandacht voor jouw en waar jij tegen aan loopt. Elke fysiotherapeut heeft zijn of haar eigen specialisatie

Fysiotherapie Medsupport Doetinchem en Zelhem

MedSupport fysiotherapie is gericht op het verbeteren en behouden van de kwaliteit van het dagelijks leven van ieder individu met lichamelijke klachten. Dit doen wij door gerichte zorg op het gebied van fysiotherapie te bieden. Wij geloven dat geen enkele klacht exact hetzelfde is waardoor wij elke klacht als uniek bekijken en behandelen.